cv

Diplôme en Médicine de l'Université de Barcelona, Spécialiste en urologie à l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (Dr. ALCARAZ)
code AA-ES-201208-866 on barcelone.enligne-es.com en Espagne

Le Lasser prostate Greenlight et Thulium, la prostatectomie radical avec préservation de l'érection, la RTU, l'adenomectomie de prostate, le Peyronie, la chirurgie local, l'andrologie, l'urgencie, la vasectomie.....

MR Al... A...

...

BARCELONA 08013 Es

Expertise :

In the following industries:
Urologie, Urgence, Andrologie, Ambulatoire

Fields of practice:
Urologie, Andrologie, Prostate

Management teams your interventions may concern:
Dirección General Dirección Financiera Dirección jurídica

Types of interventions:
Chirurgie locale, la laparoscopie, ambulatoire et ouvert

Training courses attended:
Spécialiste en urologie à l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (Dr. ALCARAZ)

Education:
Diplôme en Médicine de l'Université de Barcelona


Others

Led training courses:

Computer skills:


Languages: Ca Es En

Some references:
Hospital Clínic de Barcelona, Hospital de Viladecans, Fundació Hospital de l'Esperit Sant

Presentation sheet cretaed / updated on: 2012-08-29 19:32:31

pdfClick here to edit the CV in PDF
(Anonymous)

Presentation

EXPERIÈNCIA LABORAL

1) Urologia, Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona (2001-2005), Dr. Antonio Alcaraz


·
Guàrdies d’Urologia.

·
Guàrdies de transplantament renal.

·
Unitat de tècniques diagnòstiques d’Urologia:
cistoscòpia rígida i flexible, ecografia reno-vesico-prostàtica, ecografia
transrectal, biòpsia prostàtica ecodirigida, biòpsia prostàtica transperineal.

·
Cirurgia endoscòpica, oberta i
laparoscòpica.

·
Cirurgia local. Cirurgia major
ambulatòria.

·
Extraccions multiorgàniques i de donant
viu.

·
Transplantament renal de donant cadàver
i de donant viu.

·
Consultes Externes.

·
Interconsultes hospitalàries
d’Urologia.


2) Rotacions externes:


07/2001-11/2001 Servei de Cirurgia General i
Digestiva, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

11/2001-03/2002 Servei de Cirurgia Gastrointestinal
i colorrectal, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

03/2002-05/2002 Servei de Cirurgia Cardiovascular,
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

05/2002-07/2002 U.C.I. Quirúrgica, Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona.

09/2004-10/2004 Servei de Cirurgia Pediátrica,
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona.

01/2005-02/2005 Unitat de Litotrípsia, Servei
d’Urologia, Hospital Prínceps d’Astúries (Bellvitge), L’Hospitalet de
Llobregat, Barcelona.

3) Fundació
Hospital de l'Esperit Sant:


07/2010 - ... Implantació d'un servei
d'Urologia per a una població d'uns 250.000 habitants de Sta. Coloma de
Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Barcelona (Bon Pastor i Verneda) i Badalona
(Llefià i la Salut):

·
cirurgia urològica general
(laparoscòpica, endoscòpica, oberta, local i cirurgia major ambulatòria).
Làsser Green Light i Thulium per a HBP. Interconsultes hospitalàries.
Cistoscòpia flexible.

·
atenció primària de la població atesa.

·
creació del circuit de diagnòstic ràpid
per a càncer de pròstata i bufeta urinària.

·
protocol d'urgències urològiques.

·
protocol postoperatori per a infermeria
de les cirurgies de pròstata.

·
protocol de profilaxi antibiòtica en
cirurgia urològica.

·
creació d' "Urologia en
xarxa" amb la primària per a la resolució ràpida de dubtes o consultes
sobre pacients, així com derivacions urgents.

·
Sessions sobre qualitat de vida per a
pacients: Disfunció erèctil.

·
Sessió hospitalària per a professionals
de la salut sobre Disfunció erèctil i cardiopatia isquèmica silent.Inici
d'una assistència privada per les tardes en la mateixa institució mitjançant la creació de forfaits
per patologies.


4) Altres:

03/2004 - 06/2006 Consulta externa d’Urologia dels CAPs
de Sant Cugat del Vallès i de Rubí de la Mútua de Terrassa.

07/2002 – 07/2005 Substitucions MUTUAM Monte Pío
(Sabadell) consulta del Dr. Aguilar.

11/2006 - 08/2009 QMS (Quality Medical Service), C Aribau 192-198 planta baixa, Barcelona.

08/2006 – 09/2008 CIMA (Centro Internacional de Medicina
Avanzada), Passeig Manuel Girona, Barcelona.

09/2006 -07/2008 POLICLÍNIC GENERAL CASTELLDEFELS, C Pompeu Fabra 19-21, 08860 Castelldefels.

01/2007 - ... Andrologia i Urologia, Institut Gomà, Avinguda Diagonal,
Barcelona.

07/2008 -03/2009 Hospital Residència Sant Camil, Sant
Pere de Ribes.

05/2009 - … Hospital de Sant Joan de Déu,
Sant Boi.

EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA

·
Col.laborador en el projecte
d’investigació “Determinació de la
impedància tissular renal com a predictor de qualitat de preservació i
viabilitat del ronyó a transplantar. Estudi experimental en porcs”
inclòs
en la línia experimental en transplantament renal, model porcí, PROJECTE
MICROTRANS â del Cinquè
Programa Marc de la Unió
Europea.

·
Participació com a investigador en
l’Estudi VALIDART â a nivell de
l’estat espanyol sobre l’eficàcia clínica de Dutasteride en l’hiperplàsia
benigna de pròstata.

·
Col.laborador en el “Proyecto
Tricapa”sobre l’HBP, Octubre 2006.

·
Co-autor del Protocol de profilaxi
antibiòtica de les intervencions urològiques de l’Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona. Serveis d’Urologia, Malalties Infeccioses i Microbiologia. Maig
2006.

·
Col.laborador en el “Estudio
epidemiológico transversal para conocer el perfil del paciente con HBP y los
tipos de tratamiento que utilizan los urólogos en la práctica clínica
habitual”, Març-Octubre 2007.

·
Col·laborador en l'estudi EURCIS
"Estudio sobre el impacto de la sintomatología urinaria en la calidad de
vida de los pacientes con cistitis intersticial, síndrome de dolor vesical y
cistitis radioinducida", Febrer 2011 - Març 2012.FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

10-11/12/2001 IV Jornadas de Cirugía
Laparoscópica Avanzada. Servei de Cirurgia General i Digestiva, Hospital Clínic
i Provincial de Barcelona.

21-22/01/2002 Tratamiento quirúrgico de la
obesidad grave. Técnica quirúrgica del bypass por vía laparoscópica. Servei de
Cirurgia General i Digestiva, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

25-26/02/2002 V Jornadas de Cirugía
Laparoscópica Avanzada. Servei de Cirurgia General i Digestiva, Hospital Clínic
i Provincial de Barcelona.

24/01/2003 Reunión Científica de la Societat Catalana
d’Urologia sobre el Tratamiento del cáncer localizado de próstata, Fundació
Puigvert, Barcelona.

22-24/10/2003 50º Curso de Urología de la Fundació Puigvert,
Barcelona.

24-27/05/2004 2º Curso Internacional en avances
en Trasplante Renal y Pancreático. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

30/04/2005 Ponent en el I Curs sobre el
maneig de la incontinència urinària femenina de l’Hospital Sant Joan de Déu
(Martorell), Montbrió del Camp, Tarragona.

05-10/09/2005 EUREP - 3rd Course (European
Urology Residents Education Programme), Praga, República Txeca.

09-11/11/2005 Seminario de inmersión en
endoscopia y laparoscopia en Urología, Centre de Formació Continuada de la Fundació Puigvert,
Barcelona.

16-18/11/2005 Segundas Jornadas Internacionales
sobre Laparoscopia Urológica, Madrid.

07/04/2006 ESU course: Advanced course
on laparoscopic nephrectomy. Paris.

27-29/04/2006 5º Curso sobre controversias en
Urología y Medicina basada en la evidencia. Asociación Española de Urología y
Comisión Nacional de Especialidades, Madrid.

8-9/11/2006 9th stage in a center of
excellence: Laparoscopic surgery, Clinique Saint Augustin, Bourdeaux.

25-27/04/2007 IV Advanced Workshop in Urology:
New advances in the treatment of prostate cancer.

03/05/2007 Ponent de la sessió clínica
sobre HBP en el CAP Maria Bernades, Viladecans.

06-07/06/2007 Ablatherm Training Program (HIFU),
Lyon.

25-26/10/2007 2º Curso Uro-oncológico CLÍNIC
2007, Barcelona.

30/10/2008 Ponent de la sessió clínica
sobre HBP per a metges de família del CAP Sant Joan de Vilanova i la Geltrú

9/05/2009 Moderador de la taula de
comunicacions de la XVII Jornada
de l’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques, Vielha 2009.

02/09/2009 Curs on-line SAP.METGES
QUIRÒFAN.ON LINE (IO2616 – 1ª edició). Institut Català de la Salut.

23/10/2009 Curs on-line SAP.METGES
URGÈNCIES.ON LINE (IO2614 – 1ª edició). Institut Català de la Salut.

23/10/2009 Curs on-line SAP.INICIACIÓ
AL SISTEMA.ON LINE (IO2626 – 1ª edició). Institut Català de la Salut.

23/10/2009 Curs on-line SAP.
RADIOLOGIA. ON LINE (IO3309 – 1ª edició). Institut Català de la Salut.

26/10/2009 Curs on-line SAP. METGES
HOSPITALITZACIÓ. ON LINE (IO2617 – 1ª edició). Institut Català de la Salut.

26/10/2009 Curs on-line SAP.METGES
HOSPITAL DE DIA I ALTRES TRACTAMENTS CÍCLICS.ON LINE (IO2602 – 1ª edició).
Institut Català de la Salut.

26/10/2009 Curs on-line SAP.METGES CEX
I GABINETS.ON LINE (IO2606 – 1ª edició). Institut Català de la Salut.

26/10/2009 Curs on-line SAP.VISIÓ
GENERAL.ON LINE (IO2625 – 1ª edició). Institut Català de la Salut.

26/10/2009 Curs on-line
SAP.DOCUMENTALISTA MÈDIC.ON LINE (IO2608 – 1ª edició). Institut Català de la Salut.

27/11/2009 Curs SAP.FUNCIONALITATS DE LA
ETC PER A METGES DE SERVEIS CENTRALS
(IO2575 – 1ª edició). Institut Català de la Salut.

1/12/2009 Curs SAP.CIRCUITS DE CONSULTES EXTERNES PER A
METGES (IO2580 – 1ª edició). Institut Català de la Salut.

3/12/2009 Curs SAP.CIRCUITS
D’URGÈNCIES PER A METGES (IO2581 – 1ª edició). Institut Català de la Salut.

15/12/2009 Curs SAP.FUNCIONALITATS DE L’ESTACIÓ DE TREBALL
DE QUIRÒFAN PER A METGES DE SERVEIS QUIRÚRGICS (IO2577 – 2ª edició). Institut
Català de la Salut.

19/03/2012 Curs d'higiene de mans, Departament de Salut,
Generalitat de Catalunya.PUBLICACIONS I
COMUNICACIONS


·
Autor de “Recurrència uretral de
carcinoma transicional en varó cistectomitzat”, VIII Simposi Institucional de la Societat Catalana
d’Urologia, Sitges 2002.

·
Autor de “Cólico nefrítico. Cuidados al
alta”, XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias, València 2003.

·
Autor de “Infección urinaria. Cuidados
al alta”, XV Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Medicina de Urgencias y Emergencias, València 2003.

·
Autor de “Recurrencia uretral de
carcinoma transicional en varón cistectomizado”, Archivos Españoles de
Urología, 56, 9, 2003.

·
Autor de “Sobreinfecció d’uréter cec en
pacient amb doble sistema excretor bilateral”, IX Simposi de la Societat Catalana
d’Urologia, Salou 2003.

·
Autor de “Rentabilidad de las 20 biopsias
prostáticas múltiples con sedación en el diagnóstico de cáncer de próstata en
pacientes con PSA elevado y biopsias por sextantes previas negativas”, XXI
Reunión del grupo de Urología Oncológica, Córdoba 2004.

·
Autor de “Rentabilidad de las 20
biopsias prostáticas múltiples con sedación en el diagnóstico de cáncer de
próstata en pacientes con PSA elevado y biopsias por sextantes previas
negativas”, LXIX Congreso Nacional de Urología, Oviedo 2004.

·
Autor de “Rentabilitat de les biòpsies
prostàtiques múltiples amb sedació en el diagnòstic del cáncer de próstata”, X
Simposi Institucional de la Societat Catalana d’Urologia, Lleida 2004.

·
Autor de “Actualización del protocolo
radiodiagnóstico en patología renal”, X Simposi Institucional de la Societat Catalana
d’Urologia, Lleida 2004.

·
Autor de “Torsió congènita de penis”,
XI Simposi de la
Societat Catalana d’Urologia, Barcelona 2005.

·
Autor de “Torsión de pene: a propósito
de un caso”, Archivos Españoles de Urología, 117, 2005.

·
Autor de “Hèrnies vesicals”, XII Simposi
de la Societat
Catalana d’Urologia, Girona 2006.

·
Autor de “Fístules escrotals”, XV
Jornada de l’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques, Caldes de Malavella
2007.

·
Autor de “Neurofibroma plexiforme
vesical”, XVI Jornada de l’Associació Catalana d’Uròlegs de Comarques, Eïvissa
2008.

·
Autor de "Maneig terapèutic del
condiloma genital masculí", XVIII Jornada de l'Associació Catalana
d'Uròlegs de Comarques, Platja d'Aro 2010.

·
Autor "d'Implantació d'un protocol
de profilaxis antibiòtica en cirurgia urològica", XIX Jornada de
l'Associació Catalana d'Uròlegs de Comarques, La Pineda (Tarragona) 2011.

·
Autor "d'Adenocarcinoma de ductes
prostàtics: variant histològica atípica del carcinoma de pròstata. Cas
clínic". XX Jornada de l'Associació Catalana d'Uròlegs de Comarques,
Sitges 2012.

pdfClick here to edit the CV in PDF
(Anonymous)
FREE entrust a mission to that expert.

les différentes façons de confier une mission à cet indépendant

You are independent
Inscrivez vous GRATUITEMENT
Access to experts from other sites
Impossible de retrouver le fichier y_international.php dans le dispositif enligne-es.com